IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

 

Eiropas Savienības jautājumu integrēšana skolu mācību saturā

Nr. ĀM/2010/472/EK

Pasākumu finansē  no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

 

2010. gada 5. novembrī Izglītības attīstības centrs (IAC) noslēdzis līgumu ar  Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un uzņemas izstrādāt un izdot mācību līdzekli CD formātā par Eiropas Savienības jautājumu integrēšanu skolu mācību saturā.
      Desmit  mēnešu laikā IAC programmu autori Daina Zelmene, Ingūna Irbīte, Iveta Vērse, Rolands Ozols un pieaicinātie eksperti Liesma Ose, Linda Jākobsone, Andris Gobiņš un Sandra Falka strādās pie  mācību līdzekļa sagatavošanas un izdošanas  CD formātā. Mācību līdzeklī tiks  ietvertas prezentācijas 1.-9. klasei sociālo zinību mācību stundām un 10.-12. klasei politikas un tiesību mācību stundām ar iespēju izmantot šo mācību līdzekli arī citos priekšmetos. Mācību līdzeklī tiks iekļauta arī metodika, kas būs izmantojama klases audzinātāja stundās, organizējot projektu nedēļas skolās un dažādas ārpusstundu aktivitātes par Eiropas Savienības (ES)  tematiku.
Mācību materiālā tiks iekļautas Pasūtītāja izvēlētās tēmas par:

 • Eiropas Savienības vēsturi un Latvijas ceļu uz ES
 • Monetāro savienību
 • ES institūcijām un lēmumu pieņemšanu
 • ES piedāvātajām iespējām jauniešiem
 • Tiesībām
 • Vides un klimata pārmaiņām
 •  Veselību
 • ES pasaulē (kaimiņvalstu politiku, tirdzniecību, attīstības sadarbību utt.)
 • Kultūru un mākslu ES dalībvalstīs

Papildus minētajām tēmām IAC piedāvās kādas no  papildus tēmām, piemēram:

 • ES iespējas profesionālās izglītības jomā Latvijā
 • Dzīves kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības jautājumi ES
 • ES nākotnes attīstības iespējas un izaicinājumi (paplašināšanās u.c. attīstības scenāriji)
 • ES iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība
 • Daudzveidība un sadarbība ES (starpkultūru dialoga jautājumi)
 •  Inovācijas un uzņēmēju iespējas ES
 • Sadarbība enerģētikas jomā Latvijā un ES

Mācību līdzekļa par Eiropas Savienības jautājumu integrēšanu skolu mācību saturā mērķis ir veicināt Eiropas Savienības jautājumu plašāku integrāciju vispārējās izglītības mācību saturā, lai pilnveidotu skolēnu un skolotāju zināšanas par ES,  tās institūciju lēmumu ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju dzīvi un Latvijas kā dalībvalsts ietekmi ES.
 
Mācību līdzekļa sagatavošana un izdošana notiks vairākos posmos:

2010. gada novembris – 2011.februāris Informācijas atlase mācību materiālam un aktīva tā izstrāde.
Mācību materiāla pirmās redakcijas sagatavošana.
Autoru un ekspertu sadarbība mācību materiāla izveidē.

2011. gada februāris - marts Mācību materiāla testēšana Latvijas skolās.
Testēšanas rezultātu apkopošana.
 Mācību materiāla gala versijas sagatavošana un izdošanai.

2011.gada aprīlis - maijs Mācību līdzekļa izdošanu 1500 CD eksemplāros.
Izdotā mācību materiāla prezentācija piecos Latvijas reģionos:
   -  atklātās stundas,
   -  diskusijas ar pedagogiem un skolēniem.
Publicitātes pasākumi par izdoto mācību materiālu Eiropas Savienības jautājumu integrēšanai skolu mācību saturā.

2011.  gada jūnijs – jūlijs Rekomendāciju un ieteikumu sagatavošana darbam ar jaunizveidoto mācību materiālu un ES aktualitātēm.
Projekta izvērtēšana IAC un tālākās darbības plānošana.