IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

 

Projekts „Kritiskās domāšanas programmas profesionālajai pilnveidei”


Kursu dalībnieku atsauksmes:


Daudz tika organizēts grupu darbs, līdz ar to iepazinām arī kolēģu pieredzi.
Jaunākais skatījums uz mācību procesa organizēšanu - kritiskās domāšanas pieeju.
Interesantas darba metodes, labi pārdomātas praktiskās darbības. Visas idejas izmantošu turpmākajā darbā.
Paldies par saturiskām un interesantām nodarbībām.
Paldies par patīkamu radošu atmosfēru un noderīgām praktiskām idejām.
Semināra laikā tika aktualizēti būtiski jautājumi, kuri nepieciešami veiksmīga mācību procesa nodrošināšanai.
Papildināju zināšanas ar praktiskām lietām stundu vadīšanā, organizēšanā, skolēnu vērtēšanā.
Ļoti laba sasaiste ar reālo dzīvi, ļoti pārskatāmā, praktiskā veidā tika doti piemēri par kritiskās domāšanas attīstīšanu.
Ļoti daudz radošu praktisku darba lapu, metodisko materiālu, paldies.
Ļoti interesanti stundu ieteikumi, to analīze, vērtējums.
Tika izvirzīti, uzsvērti ikdienā veicamie galvenie uzdevumi - kā rosināt skolēnus domāt. 
Daudz noderīgu materiālu. Atbilstošs mūsdienu skolas prasībām, mūsdienu bērnu vajadzībām.
Darbs tika organizēts tā, lai varētu dalīties pieredzē, salīdzināt un izteikt savu viedokli.
Ļoti labi tika organizēts darbs, lai būtu informācijas apmaiņa un gūtu pēc iespējas vairāk idejas.
Dalībnieki dalījās pieredzē, par pētniecisko darbību sākumskolā, par profesionālās kompetences pilnveidi.
Šķita, ka esmu jau zinoša par kritisko domāšanu, bet kursu laikā atklājās vēl daudz kas interesants - citāds pavērsiens.
Pasniedzējas sagatavojušas un zinošas, patika, ka parādās personīga attieksme un vērtējums. Ieguvu daudz noderīgu un turpmāk izmantojamu materiālu.   
V.Sūniņas stāstījums ļoti interesants un vērtīgs materiāls matemātikā un pētnieciskā darbā.
Guvu jaunas zināšanas par kritisko domāšanu, atziņas par stundas plānošanu, kā stundu padarīt interesantāku izmantojot dažādus paņēmienus.
Pasniedzēji ļoti gudri, zinoši, sniedza daudz noderīgas informācijas un materiālu.
Pati esmu 1. klases audzinātāja pirmo gadu un viņas idejas stāstījums viesa daudz gaismas manā neskaidrību pasaulē, un tas būs lielisks atspēriena punkts turpmākai darbībai.
Pasniedzēja strādāja ar aizrautību un deva daudz piemēru praktiskajam darbam. Paldies!
Liela pozitīvisma deva!
KD iepazīšanas kursos piedalos pirmo reizi. KD priekš manis milzīgs atklājums, paldies.