IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Misija
Izglītības attīstības centrs veic mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IAC elastīgi reaģē uz jaunākām tendencēm un sociālo pasūtījumu izglītības politikas un personāla attīstības politikas jomās.

IAC izveidojies, apvienojot Sorosa fonda – Latvija Izglītības programmas un Skolu atbalsta centra pieredzi, lai sniegtu teorētisku un praktisku ieguldījumu izglītības satura un metožu pilnveidošanai un dažādošanai, kvalitātes veicināšanai visās izglītības pakāpēs.


IAC komanda

Iveta Vērse, IAC biedre, direktore.

Irēna Freimane, IAC biedre.

Aija Rusiņa, IAC biedre, grāmatvede.

Līga Puniņa, biroja vadītāja.

Aija Tūna, IAC biedre.

Daina Zelmene, IAC biedre.

Ingūna Irbīte, IAC biedre.

Ausma Pastore, IAC biedre.

Sandra Kalniņa, IAC biedre, projektu vadītāja

Aija Kalve, IAC biedre.

Linda Ugaine, projektu vadītāja

Nodibinājums "Sorosa Fonds Latvija", IAC biedrs.


Adrese: Dzirnavu iela 34a – 8, Rīga LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv