Vizitkarte

Sorosa fonda – Latvija programma “Pārmaiņas izglītībā” Latvijā darbojas kopš 1994. gada. Lai veicinātu programmas īstenoto un atbalstīto projektu ilgtspēju, 1998. gada septembrī ar Sorosa fonda – Latvija līdzdalību ir nodibināta bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Skolu atbalsta centrs.

Vairāk foto no SAC pasākumiem

SAC BŪTISKĀKIE SASNIEGUMI LĪDZ 2003. GADAM
 • Ir izveidota sistēma, lai par katru SAC piedāvāto tēmu pasūtītājam varētu piedāvāt veselu pakalpojumu spektru: seminārus, konsultācijas, drukātus un elektroniskus materiālus, pētījumus.
 • Ir sagatavotas 29 tēmas par organizācijas vadību, metodiku darbam klasē, psiholoģiju.
 • Tēmas ir izraudzītas, balstoties uz pasūtītāju vajadzību izpēti, kā arī analizējot jaunākās tendences izglītības sistēmas attīstībā pasaulē un iepazīstoties ar starptautiskiem pētījumiem par izglītības sistēmu Latvijā. SAC regulāri uztur kontaktus ar izglītības speciālistiem no School Effectiveness and Improvement Centre Londonā, Scottish Qualificatios Authority, Toronto University, McGill University, OECD, British Council u.c., iepazīstas ar jaunāko izglītības literatūru.
 • Ir sagatavots pieredzējušu semināru vadītāju tīkls (43 cilvēki).
 • SAC pakalpojumus ir izmantojuši pārstāvji no visiem Latvijas rajoniem. SAC semināros līdz 2003. gada augustam ir piedalījušies gandrīz 6000 pedagogi, augstskolu pasniedzēji, skolu vadītāji, pašvaldību darbinieki, muzeju vadītāji, biznesa organizāciju pārstāvji .
Gads
1999
2000
2001
2002
2003*
KOPĀ
Dalībnieku skaits semināros
520
800
1141
2302
1108
5952
Seminārdienas
60
96
189
234
146
725

* 2003. gada janvāris - jūlijs

 • Esam īstenojuši Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas projekta un Latvijas Izglītības sistēmas attīstības projekta (Pasaules Bankas) pasūtījumus.
 • SAC projektus finansiāli ir atbalstījuši: Sorosa fonds - Latvija, Atvērtās sabiedrības institūts, Starptautiskā Lasīšanas asociācija, Lielbritānijas vēstniecība, Lielbritānijas Padome, Sabiedrības integrācijas fonds.
 • Kopš 2002. gada SAC ekspertīzi un pakalpojumus izmanto arī ārzemēs. Uzbekistānā esam konsultējuši un vadījuši seminārus par skolas attīstības plānošanu un pieaugušo apmācības programmu plānošanu, sagatavošanu un īstenošanu.
 • Ir izdotas grāmatas "Skolēnu izaugsmes veicināšana", "Daudzpusīgā intelekta teorija skolā" un "Skola visiem", ko sagatavojušas izglītības profesionāļu komandas no Latvijas un ārzemēm.
 • Regulāri rīkojam konferences, kas veicina mūsuprāt pozitīvu ideju izplatību un viedokļu apmaiņu Latvijas izglītības sistēmā.
 • Ar SFL finansiālu atbalstu ir veikti pētījumi un uz to bāzes publicēti raksti SFL un "Providus" pārskatos par izglītību Latvijā 2000.-2002. gadā: "Skolotāji krustcelēs" un "Pedagogu profesionālās meistarības sistēmas aspekti".
 • Uzņemta videofilma par programmas "Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos" stratēģiju izmantošanu klasē un rezultātiem.
 • Ir izveidojusies laba sadarbība ar masu medijiem. Nozīmīgākie SAC rīkotie pasākumi un viedoklis tiek atspoguļoti vadošajos TV kanālos, radio un lielākajos laikrakstos.
 • SAC pasākumiem ir stingri noteikti kvalitātes kritēriji.
 • Atsauksmes par SAC rīkotajiem pasākumiem 95% ļoti augstas (semināru izvērtējumu anketas ir aplūkojamas SACā).

PROJEKTI

 • Projekts "Jaunais skolotājs"
  2003. ga
 • Skola visiem"
  2001. gada septembris - 2003. gada janvāris
 • Projekts "Pārmaiņ
 • da septembris - 2004. gada jūnijs
 • Projekts "as skolā"
  1999. gada septembris - 2000. gada jūnijs
 • Projekts "Es atbalstu skolu"
  2000. gada oktobris - decembris
 • Akcija "Ar kādām jūtām tu sagaidi 1. septembri?"
  2000. gada augusts - septembris
 • Konference "SAP - ko tas nozīmē skolām,
  pašvaldībām, sabiedrībai?"

  1999. gada 3. decembrī
 • Akcija "Vai tu uzticies skolai?"
  1999. gada 1. septembrī. Atspoguļota A.Epnera videofilmā

LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS UN SEMINĀROS

 • Septembris, 2003
  Education coordinators Conference
  AlmaAty, Kazhstan

 • Jūnijs, 2002
  Towards Sustainability, Budapest, Hungary

 • Marts, 2002
  NERA Congress Educational and Cultural Diversities, Tallinn, Estonia
 • Augusts, 2001
  International Summer School Developing Teachers' Pedagogical Competence through School-University Partnership, Sigulda, Latvia
 • Jūnijs, 2001
  Conference From Evocation to Reflection, Brasov, Romania
 • Janvāris, 2001
  International School Effectiveness and Improvement Congress, Toronto, Canada

 • Maijs, 2000
  Workshop Student Development in Vocational Schools, Fouesnant, France

 • Aprīlis, 2000
  Conference Ways towards Quality in Education, Brdo, Slovenia
 • Februāris, 2000
  Workshop Fundraising and Donor Partnerships, Riga, Latvia

 • Decembris, 1999
  Workshop Financial Management, Budapest, Hungary
 • Marts, 1999
  Training Course Project Management and Trans-National Voluntary Service, Strasbourg, France
 • Novembris, 1998
  Workshop Standards and Quality: School Improvement through Self-Evaluation in Secondary Schools, Glasgow, UK

Mūsu adrese:

Dzirnavu ielā 34a - 8, Rīga, LV – 1010
tālrunis 7503730
Fax: 7503729
Epasts : sac@latnet.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz augsuUz sakumlapu