IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Projekts „Dzīvot Latvijā”

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu
 

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada marts – 2011.gada jūnijs.

Projekta vispārīgais mērķis:  veicināt Trešo valstu valsts piederīgo ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā.

Projekta specifiskais mērķis: izveidot apmācības programmu un īstenot integrācijas kursus trešo valstu valsts piederīgajiem par Latvijas vēsturi, institūcijām, sociālajām un ekonomiskajām iezīmēm, kultūru, valsts pārvaldi un vērtībām, kas palīdz trešo valstu valsts piederīgajiem integrēties Latvijas sabiedrībā, izprast savas tiesības, paplašina viņu starpkultūru komunikācijas prasmes un latviešu valodas lietošanas prasmes.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • programmas „Dzīvot Latvijā 2” aktualizācija un apguve,
 • mērķgrupas monitorings,
 •  „Pieredzes un ideju tirgus”
 • projekta publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Izglītojošie pasākumi projekta dalībniekiem:

 • Programmas pirmās tēmas „Mana identitāte Latvijas sabiedrībā" apguve 2011.gada aprīlī; Uzaicinājums
 • Programmas otrās tēmas „Latvijas valsts uzbūve un likumdošanas pamati" apguve 2011.gada maija sākumā;
 • Programmas trešās tēmas „Latvijas kultūra un tradīcijas " apguve 2011.gada maija beigās:
 • Praktiskās nodarbības un ekskursijas 2011.gada aprīlī maijā un jūnijā;
 • Projekta noslēguma aktivitāte ”Pieredzes un ideju tirgus” 2011.gada jūnijā.

Projekta dalībniekiem būs iespēja:

 • satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un dalīties problēmu risinājumos,
 • iegūt plašākas zināšanas un noderīgus informatīvus materiālus par Latvijas valsti, cilvēkiem,tradīcijām, darbu, sociālo atbalstu un palīdzību sev un ģimenes locekļiem,
 • darboties praktiskās nodarbībās un piedalīties ekskursijās, kas iepazīstina ar dzīvi Latvijā,
 • uzdot jautājumus speciālistiem un saņemt atbalstu un padomu,
 • iepazīt latvisku vidi draudzīgā un labvēlīgā gaisotnē, papildināt latviešu valodas zināšanas,
 • iegūt domubiedrus un draugus nākotnei.