IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Related Council of Europe Project: Education for Democratic Citizenship and Human Rights Nr. CoE 2010 0112-0116, Latvia

2010. gadā no 12. līdz 15. janvārim viesnīcā „Sigulda” notika Eiropas Padomes seminārs „Pilsoniskā izglītība - no zināšanām līdz darbībai”. Seminārs tika organizēts Eiropas Padomes projekta „Izglītība demokrātiskai sabiedrībai” ietvaros.
Izglītības attīstības centrs (IAC) tika uzaicināts vadīt šo semināru. Seminārā piedalījās Latvijas pedagogi un pārstāvji no 15 Eiropas Padomes valstīm: Gruzijas, Azerbaidžānas, Francijas, Vācijas, Rumānijas, Turcijas, Grieķijas, Maltas, Moldovas, Slovēnijas, Bulgārijas, Kipras,Andoras,Spānijas, Horvātijas. Semināra laikā pedagogi iepazinās ar Latvijas izglītības sistēmu, pilnveidoja savas zināšanas un prasmes  pilsoniskās izglītības jautājumos, dalījās pieredzē, iepazinās ar labas prakses piemēriem.
 
Ko mēs saprotam ar pilsonisko izglītību? Kas ir pilsoniskā līdzdalība? Kā plānot un īstenot pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vietējā kopienā? Tā ir tikai daļa no jautājumiem, kas tika apskatīti seminārā un ar kuriem dalībniekus iepazīstināja un dalījās savā ilggadējā pieredzē pilsoniskās izglītības jomā Latvijā Izglītības attīstības centrs, akcentējot:

  • iepazīstināšanu ar Pilsonisko zināšanu, prasmju un attieksmju veidošana skolā caur skolēnu darbības projektiem. Latvijas pieredze.
  •  pilsoniskās izglītības iespējām un izaicinājumiem starptautiskā kontekstā. Semināra dalībnieku pieredze.
  •  skolēnu darbības projektiem Latvijas skolās – labās pilsoniskās prakses piemēri.
  •  seminārā gūtās pieredzes izvērtējumu un nākotnes sadarbības iespējas.

Lai iepazītos ar pilsoniskās līdzdalības praktiskajiem piemēriem, semināra dalībnieki viesojās Gulbenes 2. vidusskolā, kur ciemiņus sagaidīja skolas administrācija, skolēni un vietējas pašvaldības vadītāji. Viesi tika sveikti ar jauku koncertu un skolēnu sagatavotiem suvenīriem. Jaunieši iepazīstināja viesus ar savu skolu un īstenotajiem pilsoniskās izglītības projektiem, kuri ir pašu skolēnu iniciatīva  un kuros iesaistītās visi skolas audzēkņi.
 
Ļoti lielu interesi un diskusijas dalībniekos izraisīja mācību ekskursija uz padomju mantojuma vietu- Līgatnes pazemes vadības kompleksu.
 
Semināra dalībnieku atziņas:
Rosica, Bulgārija
„Bija lieliski darboties kopā ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Ideju apmaiņa notika gan nodarbību laikā, gan starplaikos. Tagad es daudz labāk izprotu, ka pilsoniskā izglītība nav tikai mācību stundu klasē. Tas ir daudz kas vairāk un to varētu salīdzināt ar garu ceļojumu, kurā ir daudzas pieturas”.
 
Karlambos, Kipra
„Praktiskā darbošanās un piemēri deva tik daudz ierosmju, ka gribas to visu pēc iespējas ātrāk izmēģināt savā skolā.”
 
Rodika, Moldova
„Ciemojoties Gulbenes 2. vidusskolā es pārliecinājos, ja vien ir vēlēšanās, skolas var īstenot daudzas interesantas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes”.
 
Vlassi, Grieķija
„Tā bija vienreizēja iespēja runāties ar tik daudzu valstu pārstāvjiem. Es ieguvu jaunus draugus un ceru, ka mūsu skolas turpmāk varētu darboties kādā kopīgā projektā”
Skaidrīte, Latvija
„Ļoti patika starptautiskais vakars, kurā katrs dalībnieks parādīja kaut ko savai tautai un kultūrai raksturīgu.”
 
 Brīvajos brīžos ārvalstu viesi iepazinās ar Vecrīgu, priecājās par Latvijas sniegotajām ainavām, drosmīgākie izmēģināja Siguldas bobsleja trasi.
 
Pasākumu organizēja un finansiāli atbalstīja Valsts izglītības satura centrs, Izglītības attīstības centrs, Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Padome.