IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

   

 

No 2011. gada 4. līdz 10. decembrim „Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzņēma izglītības darbinieku delegāciju no Armēnijas - izglītības ministrijas darbiniekus, augstskolu docētājus, NVO sektora un skolu pārstāvjus, kuri bija ieradušies studiju vizītē Latvijā, lai iepazītos ar sociālo zinību mācību priekšmeta vietu un lomu Latvijas izglītība no pamatskolas līdz augstākajai izglītībai. Viesi vēlējās izzināt gan izglītības standartu, gan programmas veidošanas un ieviešanas gaitu un saturu, mācību materiālus, pieejamās tālākizglītības programmas, kā arī izglītības sistēmas kopumā un jo īpaši skolu darba organizācijas politiku un praksi. .
Šo nedēļu garo pasākumu ciklu projekta “Sociālo zinātņu ieviešana Armēnijas izglītības sistēmā: studiju vizīte uz Latviju” ietvaros IAC nodrošināja, sadarbojoties ar saviem partneriem VISC, sadarbības skolām Cēsu Draudzīgā Aicinājuma ģimnāziju un Rīgas 74. vidusskolu, LU Izglītības, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo izglītības centru un citiem partneriem.
Vizītes gaitā norisinājās aktīvas profesionālas sarunas, kurās IAC ar lepnumu un gandarījumu varēja dalīties ilglaicīgajā pieredzē par to, kā IAC sniedz ieguldījumu pilsoniskās izglītības jomā Latvijas skolām un sabiedrībai kopumā gan caur sociālo zinību priekšmetu, gan daudziem speciālajiem projektiem un metodikām, ko savos kursos piedāvā IAC speciālisti. Darba pamatā ir teorētiski pamatota atziņa, ka pilsoniskajai izglītībai 21. gadsimtā jāmainās līdzi laika garam un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, liekot akcentus uz pilsonisko līdzdalību un aktīvu darbību visos līmeņos no vietējās kopienas līdz nacionālajam un starptautiskajam.  
Armēnija delegācija vizītes gaitā interesējās par skolu un pedagogu iespējām ietekmēt mācību saturu un procesu, vērtēšanas sistēmām, sadarbību ar pašvaldībām un daudziem citiem jautājumiem. Izsakot gandarījumu par vērtīgi aizvadīto laiku, armēņu kolēģi izteica vēlmi uzturēt kontaktus un domāt par tālākas sadarbības iespējām.
Pēdējos septiņos gados IAC speciālisti un eksperti aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies sociālo zinību standartu, programmu, mācību materiālu, tālākizglītības programmu un ilgtermiņa projektu izstrādāšanā un ieviešanā Latvijas izglītībā, ko pedagogi un jaunieši augstu novērtējuši. Šādas vizītes ļauj pārliecināties, ka uzkrātā pieredze var būt arī vērtīga eksportprece, ko IAC var piedāvāt ārpus valsts robežām.
 
Projektu finansiāli atbalstīja Sorosa fonds – Latvija programmas ”Plašāka Eiropa” ietvaros.