IN ENGLISH


Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga LV-1010,
Latvija
Tālrunis: 67503730
Fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

 

Ar interesi par starpkultūru saskarsmi un izglītību

 2011. gada aprīlī aktīva darbība risinājusies Izglītības attīstība centra (IAC) īstenotā projekta „Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance”, kas tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu, ietvaros.
Mācību programmu „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” apguvuši Vidzemes un Kurzemes reģiona pedagogi, savukārt,  Latgales reģionā mācības sākušās, tās noslēgsies š.g. 29. un 30. aprīlī.  

Vairums semināru dalībnieku atzīst, ka šāda veida profesionālās pilnveides pasākumi pedagogam ir ļoti noderīgi. Izmantojot IAC speciālistu izstrādātās izvērtējuma anketas, dalībniekiem katras semināra dienas noslēgumā ir iespēja reflektēt par notikušo, uzdot jautājumus, kā arī nosaukt gan gluži praktiskus ieguvumus, gan vispārīgākas atziņas, kas, iespējams, ietekmēs ne vien semināru dalībnieku profesionālo, bet arī personīgo dzīvi.

Atbildot uz jautājumu „Kādas trīs lietas Jūs izmantosiet darbā?”, Vidzemes grupas dalībnieki cita starpā atzīst, ka „Izmantošu izdales un satura materiālus; izstāstīšu kā lekciju citiem skolas pedagogiem par šīs tēmas jautājumiem; pielietošu kā papildinformāciju par kultūru dažādību, daudzveidību; izmantošu apgūtās zināšanas un metodes skolēnu iedrošināšanai; atcerēšos par kopīgo/atšķirīgo, kultūru dažādību – ka to vajag saprast un pieņemt; pilnveidoju starpkultūru komunikācijas prasmes un  komunikāciju daudzvalodu vidē; pilnveidoju zināšanas par to,  kā apgūst valodu; ieteikšu klašu audzināšanas stundu tematus; ņemšu vērā komplektējot bibliotēkas fondu” utt.

 Programmas apguve Vidzemē.

Kurzemes grupas dalībnieku iespaidi ir līdzīgi; viņi augstu novērtējuši arī daudzās spēles un citas interaktīvās mācību formās – caur darbību un savu pieredzi izpratne veidojas daudz dziļāka un paliekošāka, tāpēc tāpat jāturpina arī mācību procesā skolā. Aktivitātes par „citādīšiem”, par stereotipiem, par pilsoni, labu cilvēku, sociālajām grupām, bilingvālo valodas mācīšanu, uztveres īpatnībām, par dažādajām laiku atšķirībām, par atšķirīgo kultūrā, par darbošanos kopā vai individuāli un citas likušās īpaši noderīgas.  

Programmas apguve Kurzemē

Semināru gaitā daudz tika runāts arī par to, kā ārējais stimuls var palīdzēt paskatīties citām acīm uz pašu kopienā, skolā, pagastā notiekošo, saņemties un sākt strādāt kopā, racionāli izmantojot esošos resursus, pierādot savu varēšanu un tad atrodot arī papildus atbalstu. Dalībnieku somas rosināja teksts par svešinieku, kurš ienāca ciemā ar akmeni somā un jau pēc brīža it kā ne no kā tapa bagātīga zupa – šī ir viena no aktivitātēm, kas, domājams, tiks izmantota daudzās klasēs, rosinot arī skolēnus būt gan pārmaiņu aģentiem, gan ieviesējiem.
Savukārt videoklips „Welcome to my country” „Prāta vētras” izpildījumā ļāva daudziem pedagogiem padomāt, cik lielisku integrētas mācīšanās – un arī novērtējuma līdzekli – piedāvā jauniešu plaši izmantotās tehnoloģijas. YouTube esošie audio un videoklipi palīdz pašiem skolēniem atrast un ienest mācību procesā pasaules daudzveidību un demonstrēt savas intereses, zināšanas un prasmes.

Kopumā semināru dalībnieki saka: „Paldies par programmas satura un darbības veidu daudzveidību. Apguvu daudzveidīgas metodiskās pieejas līdzdalības sekmēšanai un dažādu konkrētu aktivitāšu organizēšanai. Patika, jo bija interesanta domu apmaiņa, aktivitātes un materiāli. Paldies par daudzpusīgu informāciju, kas ļāva uz daudzām lietām paskatīties kā pirmo reizi. Enerģiskas, patīkamas un korektas kursu vadītājas. Ļoti patika tēma par pilsonisko aspektu, patika aktivitātes. Uzskatu, ka ir labi, ka kursus vada profesionāli vadītāji, kurus apbrīnot un kuru lieliskās idejās ieklausīties. Paldies par interesantajām, pārdomātajām un saturiski bagātajām četrām dienām!”
Šāds vērtējums liecina, ka gan programma, gan tās īstenošanas veids sasniedzis mērķi, iekustinājis cilvēku prātus un sirdis un sniegs ieguldījumu labestīgākas, atvērtākas, kulturāli bagātākas Latvijas sabiedrības veidošanā.